Analiza i kontrola czasu pracy kierowców

 

"Bądź czujny.kontroluj. musisz być świadomy co dzieje się w twoim przedsiębiorstwie"

 

Prawidłowo przeprowadzona analiza i kontrola czasu pracy kierowców stanowi zasadniczy element właściwej organizacji i dyscypliny pracy. To na jej podstawie sporządzamy ewidencję czasu pracy kierowcy i naliczamy wynagrodzenia.

 

Korzyści:

 

  • Wyłączenie odpowiedzialności przewoźnika

        [ Polski ustawodawca przewidział możliwość wyłączenia odpowiedzialności przewoźnika m.in. pod warunkiem, że przewozy drogowe realizowane są zgodnie z normami czasu pracy kierowców. Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371 ]

 

  • Wyeliminowanie kar nakładanych na przedsiębiorcę, kierowców i zarządzających operacjami transportowymi

 

  • Ochrona przed tzw. "poważnymi naruszeniami w prawie transportowym", których pośrednią konsekwencją jest utrata uprawnień z certyfikatu kompetencji zawodowych, licencji wspólnotowej, zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika.

 

Nasz zespół dostarcza swoim Klientom nieprzerwanie - od kilku lat - kompleksowe zestawienia czasu pracy kierowców w oparciu o rozporządzenia (WE) nr 561/2006 oraz Umowę międzynarodową tzw. AETR.

 

Wraz z zestawieniem otrzymujecie Państwo wykazy ze szczegółowym opisem zdarzeń powodujących naruszenia, ewidencję naruszeń wraz z zaleceniami pokontrolnymi, które wskazują w jaki sposób zminimalizować konsekwencje wynikające z danego naruszenia jak i instrukcje jak unikać powstawania nieprawidłowości na przyszłość.