Analiza ryzyka w transporcie

 

Audyt ryzyka ma na calu zidentyfikowanie zagrożeń, które powodują odpowiedzialność przewoźnika czy spedytora, sporządzenie planu działań zapobiegawczych, wdrożenie procedur ograniczających możliwość pojawienia się takich zagrożeń i planu ograniczającego odpowiedzialność majątkową przewoźnika czy spedytora.

 

  Metoda postępowania:

 

  • Rozpoznanie zagrożeń

Razem z przewoźnikiem lub spedytorem określamy i oceniamy procesy zachodzące w przedsiębiorstwie.

 

  • Opis zagrożeń, źródła jego powstania, potencjalne oddziaływanie na przedsiębiorstwo, ewaluacja zagrożeń

Określamy przyczyny pojawienia się zagrożeń, prawdopodobieńśtwo ich wystąpienia, rozmiar potencjalnej szkody, weryfikujemy umowy, procedury zachodzące w przedsiębiorstwie, oceniamy stopień ryzyka.

 

  • Plan działan zapobiegawczych

Działania zmierzające do wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka wystąpienia zagrożeń typu wdrożenie odpowiednich procedur wewnątrz przedsiębiorstwa , monitoring pracy kierowców, szkolenia kierowców, kontrola przestrzegania przepisów BHP przez kierowców, szkolenia kadry zarządzającej realizację przyjętych procedur.

 

  • Plan działań finansowych

Wobec szeregu zagrożeń jakich przewoźnik lub spedytor nie jest w stanie wyeliminować należy podjąć wszelkie działania mające na celu ograniczyć skutki finansowe, które te zagrożenia potencjalnie wywołują.

Wyniki planu działań finansowych umożliwiają nam podpisanie właściwej polisy OCP lub OCS na takich warunkach, które gwarantuje w znacznym stopniu pokrycie w części lub w całości powstałej szkody.

 

Nie posiadanie odpowiedniej polisy lub posiadanie polisy z licznymi wyłączeniami, które czynią taką polisę nie zdatną do użytku powoduje, że to sam spedytor lub przewoźnik będzie musiał pokryć szkodę w całości, nie rzadko ryzykując majątkiem całego życia.

 

Zapraszamy do kontaktu, przeprowadzimy dla Państwa szczegółową analizę potrzeb ubezpieczenia Państwa przedsiębiorstwa, a następnie dopasujemy do niej odpowiedni produkt ubezpieczeniowy.