Inne usługi

 

Chętnie podejmiemy się także realizacji innych zleceń takich jak:

 

  • Przygotowanie dokumentów związanych z zarejestrowaniem przedsiębiorcy do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej ( CEIDG ) lub do Krajowego Rejestru Sądowego ( KRS )
  • Przygotowanie wniosków o nadanie numeru NIP, REGON, zgłoszeń w zakresie podatku od towarów i usług
  • Przygotowanie dokumentów związanych ze zmianami w CEIDG, KRS lub związanych z likwidacją działalności gospodarczej
  • Doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu rozliczeń podatkowych
  • Sporządzanie sprawozdań do GUS
  • Sporządzanie sprawozdań do NFZ
  • Sporządzanie analiz ekonomicznych
  • Przygotowywanie biznesplanów
  • Przygotowywanie wniosków kredytowych
  • Wyprowadzanie zaległości