Dział Prawny

 

specjalizujemy się w stosowaniu środków ochrony prawnej uczestników rynku transportowego

Reprezentujemy przedsiębiorstwa transportowe i spedycyjne w postępowaniach sądowych m.in. w

przedmiocie odpowiedzialnośći przewoźnika, spedytora lub innego podmiotu z tytułu niewykonania  lub nienależytego wykonania umowy  przewozu osób, przewozu przesyłek czy towarów.

 

Udzielamy wsparcia przedsiębiorstwom transportowym w trakcie prowadzonego postępowania przed  Inspekcją Transportu  Drogowego czy Państwową Inspekcją Pracy, w dalszej części  prowadzimy postępowania administracyjne przed tymi organami  państwowymi czy postępowania już  sądowe przed właściwymi sądami administracyjnymi.

 

Reprezentujemy także interesy kierowców, osób zarządzających transportem, kierowników ds.  transportu, spedytorów i innych podmiotów wykonujących czynności związane z transportem drogowym  przed  Inspekcją Transportu Drogowego. Prowadzimy także takie sprawy na dalszym ich etapie w postępowaniu sądowym przed  właściwymi sądami karnymi.

 

W ostatnim czasie zajmujemy się szczególnie sprawami klientów związanymi z roszczeniami pracowniczymi z tytułu ryczałtów za nocleg, godzin nadliczbowych, dyżurów, diet czy innych dodatków reprezentując zarówno interesy kierowców jak i przedsiębiorstw transportowych.