Kurs wraz z Certyfikatem Kompetencji Zawodowych

 

Trzecia forma współracy obejmuję zarówno przystapienie do kursu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych jak i podpisanie z nami umowy o współpracę, która umożliwia Ci - z dnia na dzień - rozpoczęcie i prowadzenie działalności transportowej lub spedycyjnej do momentu - okres do 3 miesięcy - zdania egzaminu i uzyskania własnego Certyfikatu Kompetencji Zawodowych.

 

Zapraszamy do współpracy.