Kurs na Certyfikat Kompetencji Zawodowych Online

Czas trwania kursu

System online

Kurs trwa 30 godzin lekcyjnych.

Zajęcia odbywają się w dowolnie wybranym terminie prze kursanta.

Kursant prowadzony jest przez wykładowce w czasie rzeczywistym.

Egzamin państwowy Kurs zakończony jest państwowym egzaminem przed Instytutem Transportu Samochodowego.
Czas realizacji uprawnień

Czas od rozpoczęcia kursu do otrzymania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych wynosi zazwyczaj do 2 miesięcy.

( blisko miesiąc czasu  ITS przesyła Certyfikat Kompetencji Zawodowych ).

Zdawalność Posiadamy blisko 100% skuteczność w zdawalności
Monitoring Zdawalność naszych kursantów objęta jest monitoringiem, który sprawuje Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie.
Gwarancja Opieka nad kursantem do chwili uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu.
Cena 800 zł

Podane wartości są kwotami netto.

 

Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym certyfikat kompetencji zawodowych to dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego w tym tzw. spedycji.

 

Legitymowanie się certyfikatem kompetencji zawodowych umożliwia uzyskanie licencji wspólnotowej, zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika w transporcie drogowym rzeczy i osób czy licencji spedycyjnej. Dokument ten umożliwia także podjęcie pracy w charakterze kierownika ds.transportu, managera transportu, spedytora, zarządzającego transportem i innych prac pokrewnych.

sp

  • pdf
    Regulamin szkolenia Rozmiar 118,836 kb
  • pdf
    Formularz zgłoszeniowy Rozmiar 207,954 kb