Ochrona prawna podczas kontroli

 

Podczas prowadzonej kontroli przez Inspekcję Pracy,Inspekcję Transportu Drogowego, organy administracji samorządowej  proponujemy Państwu udział naszego prawnika lub awokata w zależności od rodzaju i zakresu postępowania kontrolnego. Nasza pomoc zapewnia Państwu optymalną ochronę Państwa interesów na każdym z etapów postępowania.