Odwołania od decyzji, kar inspekcji Angielskich, Francuskich, Niemieckich, Włoskich, Węgierskich, Czeskich, Rumuńskich

Nasi prawnicy od kilku lat skutecznie odwołują się :

 

od niekorzystnych decyzji administracyjnych lub kar grzywny wydawanych przez przez krajowe organy państwowe ( Inspekcja Transportu Drogowego, Państwowa Inspekcja Pracy, Starosta ) czy też zagraniczne inspekcje drogowe wobec:

 

  • przedsiębiorców
  • ​​kierowców
  • zarządzających operacjami transportowymi

 

Nie podejmujemy się spraw w których nie możemy pomóc. 

Przed przystąpieniem do obrony klienta, realnie oceniamy szanse na pomyślne zakończenie sprawy.