Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Książka przychodów i rozchodów.

 

Usługa ta może obejmować między innymi:

 

 • Prowadzenie podatkowej książki przychodó i rozchodów
  • sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym
  • zakwalifikowanie och do księgowania, ze wskazaniem miesiąca księgowania oraz sposobu ujęcia w książce PiR
  • sprządzanie miesięcznych zestawień zapisów w książce PiR
  • ustalanie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym 
  • obliczanie wysokości zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie obowiązujących deklaracji podatkowych
  • rozliczanie kosztów użytkowania samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej

 

 • Prowadzenie rejestru VAT
 • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników
 • Rozliczanie podatku dochodowego pracowników
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Prowadzenie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu
 • Kompleksowa obsługa rozliczeń z Urzędem Skarbowym
 • Kompleksowa obsługa rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • Elektroniczna transmisja dokumentów z ZUS
 • Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu
 • Rozliczanie okresowych spisówz natury
 • Inne usługi księgowe