Praca tymczasowa

 

Praca tymczasowa - polega na wynajęciu pracownika na pewien okres czasu bez potrzeby jego zatrudniania.

 

W przypdaku gdy powiększasz tabor, otrzymujesz większe zamówienie, ktoś rezygnuje z pracy lub gdy pojawia się inna nagła potrzeba pozyskania pracownika -  praca tymczasowa - sprawdza się idealnie.

 

Zatrudnienie pracowników tymczasowych jest regulowane przepisami ustawy z dnia 9 lipca 2003 r.

Pracownicy skierowani do pracy są de facto zatrudnieni przez naszą firmę.

 

To my zajmujemy się sprawami administracyjnymi i prawnymi. Odprowadzamy składki zusowskie i podatek dochodowy, wypłacamy wynagrodzenie za pracę wraz z należnymi dodatkami za godziny nadliczbowe, za pracą w nocy czy dietami.

Pozwala Ci to znacznie uporządkować i ograniczyć koszty związane z zatrudnieniem.

 

Wynajęci przez Ciebie pracownicy są przez nas przeszkoleni, proces adaptacyjny takiego pracownika w Twojej firmie trwa możliwie najkrótszy okres czasu.

 

Optymalny poziom zatrudnienia pozwala obniżyć koszty pracy, koszty związane z rekrutacją pracowników czy w końcu pozwala uniknąć dodatkowych obciążeń z tytułu szkoleń dla kolejnych nowo-zatrudnianych pracowników.

 

Za wynajęcie pracownika otrzymujesz fakturę VAT.