Prawo wewnętrzne

 

" wszystko polega na przygotowaniu. Noe nie zaczął budować arki, kiedy padał deszcz "

                                                                                                                                                                                 Warren Buffet

 

Podejmując się prowadzenia działalności gospodarczej należy przeprowadzić gruntowną analizę prawno-ekonomiczną, a następnie dostosować rodzaj działalności i jej charakter do uwarunkowań fatkycznych i prawnych.

 

Analiza działalności transportowej pozwala zaprojektować i zbudować właściwą strukturę prawno-organizacyjną przedsiębiorstwa.

 

Przy użyciu narzędzi takich jak  umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, regulaminy pracy, regulaminy wynagrodzeń, obwieszczenia, regulaminy odpowiedzialności materialnej pracowników tworzymy fundamenty Twojej firmy. 

 

Adaptujemy Twoje przedsiębiorstwo i jego potrzeby do prawno-organizacyjnych ram.  

Projektujemy i wdrażamy zasady organizacji i dyscypliny pracy określając m.in. systemy czasu pracy, rozkłady czasu pracy, godziny nocne, limity godzin nadliczbowych, dyżury, odpowiedzialność porządkową i materialną, zasady wynagradzania.

 

Korzyści:

 

  • Optymalizacja kosztów zatrudnienia
  • Ochrona przed potencjalnymi szkodami jakie mogą wyrządzić osoby zatrudnione
  • Ochrona przed roszczeniami pracowniczymi
  • Ochrona przed naruszeniami będących przedmiotem postępowania Państwowej Inspekcji Pracy

 

Zachęcamy Państwa do restrukturyzacji zasad organizacji i funkcjonowania swoich przedsiębiorstw transportowych.