Kurs na Certyfikat Kompetencji Zawodowych stacjonarny

Czas trwania kursu

Kurs stacjonarny

Kurs trwa 30 godzin lekcyjnych.

Zajęcia odbywają sie od poniedziałku do piątku w godzinach od 17.00 do 20.00

Egzamin państwowy Kurs zakończony jest państwowym egzaminem przed Instytutem Transportu Samochodowego.
Czas realizacji uprawnień

Czas od rozpoczęcia kursu do otrzymania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych wynosi zazwyczaj do 2 miesięcy.

( blisko miesiąc czasu  ITS przesyła Certyfikat Kompetencji Zawodowych ).

Zdawalność Posiadamy blisko 100% skuteczność w zdawalności
Monitoring Zdawalność naszych kursantów objęta jest monitoringiem, który sprawuje Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie.
Gwarancja Opieka nad kursantem do chwili uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu.
Cena 1100 zł

Podane wartości są kwotami netto.

 

 

Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym certyfikat kompetencji zawodowych to dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego w tym tzw. spedycji.

 

Legitymowanie się certyfikatem kompetencji zawodowych umożliwia uzyskanie licencji wspólnotowej, zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika w transporcie drogowym rzeczy i osób czy licencji spedycyjnej. Dokument ten umożliwia także podjęcie pracy w charakterze kierownika ds.transportu, managera transportu, spedytora, zarządzającego transportem i innych prac pokrewnych.

 

  • pdf
    Regulamin szkolenia Rozmiar 118,836 kb
  • pdf
    Formularz zgłoszeniowy Rozmiar 207,954 kb