Rozliczenia podatkowe

 

Przykładowe rozliczenia podatkowe:

 

  • Sporządzenie deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych CIT-2
  • Sporządzenie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych ( właściciele ) PIT-5, PIT-5L
  • Sporządzenie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych ( pracownicy ) PIT-4R, PIT-11
  • Sporządzenie deklaracji zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych ( właściciele ) PIT-28, PIT-28A, PIT-28B
  • Sporządzenie deklaracji zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych  PIT-8A
  • Sporządzenie deklaracji podatku od towarów i usług VAT-7, VAT-7K, VAT-7UE
  • Obiczanie zobowiązań podatkowych
  • Sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych: PIT:36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38

 

Na porośbę Klienta chętnie podejmiemy się realizacji także innych rozliczeń podatkowych.

 

Zapraszamy do kontaktu.