Rozliczenia ryczałtowe

 

Rozliczenia ryczałtowe mogą obejmować między innymi:

 

  • Prowadzenie ewidencji przychodów ( dla podatników VAT )
  • Prowadzenie rejestrów VAT
  • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
  • Prowadzenie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych
  • Prowadzenie ewidencji wyposażenia