Szkolenia kierowców

 

Szkolenia kierowców i zarządzających operacjami transportowymi dotyczą m.in. czasu pracy kierowców, planowania zadań przewozowych, rozwiązań dotyczących optymalizacji czasu pracy kierowców, obsługi tachografów cyfrowych i analogowych.

 

Systematyczne szkolenia kierowców i zarządzających przynoszą wymierne korzyści:

 

  • Eliminują błędy popełniane przez kierowców czy zarządzających.

 

  • Ograniczają ryzyko wystąpienia naruszeń w przyszłości.

 

  • Umożliwiają wdrożenie rozwiązań optymalizujących czas pracy kierowców, wpływając bezpośrednio na wydajność przesdsiębiorstwa - budują przewagę konkurencyjną 

 

  • Cykliczne szkolenia są przejawem właściwej organizacji i dyscypliny pracy stanowią tym samym jedną z przesłanek zwalniających przedsiębiorcę z odpowiedzialności administracyjnej wobec Inspekcji Transportu Drogowego.