Transport compliance system

 

Czym jest compliance ?

 

System Compliance powszechnie utożsamiany jest z taką formą zarządzania przedsiębiorstwem, która zapewnia zgodność działania tegoż przedsiębiorstwa z obowiązującymi przepisami prawa i ze standardami etycznymi, moralnymi przyjętymi w danych kręgach kulturowych.

 Compliance to taka organizacja przedsiębiorstwa, która poprzez stworzenie odpowiedniej struktury i stosowanie środków compliance, redukuje do możliwego minimum ryzyko wystąpienia w przedsiębiorstwie wszelkich nieprawidłowości, które mogłyby powstać wskutek działania przynależnych do niego osób, polegających na załamaniu obowiązujących regulacji prawnych i ogólnych zasad prawa, regulacji dobrowolnie przyjętych przez przedsiębiorstwo lub na działaniu niezgodnym z ogólnie przyjętymi standardami etyczno-moralnymi danego środowiska” Bartosz Makowicz

Transport Compliance System to autorski program naszej firmy zawierający zestaw sprawdzonych rozwiązań dedykowanych dla branży transportu drogowego gwarantujący taką organizację przedsiębiorstwa, która zgodna jest z powszechnie obowiązującym systemem prawa.

Wdrażamy standardy organizacji pracy i funkcjonowania przedsiębiorstw transportowych, przeprowadzamy optymalizację w zakresie zarządania personelem i dokumentacją, przyczyniamy się się do poprawy rentowności i wydajności firm naszych klientów.

 

Wykaz przykładowych narzędzi stosowanych w programie TCS:

 

 • Ewidencja czasu pracy 
 • Controlling
 • Prawo wewnętrzne przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie dokumentacją
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Środki ochrony prawnej
 • Cykliczne szkolenia
 • Zintegrowany system teleinformatyczny

 

Poszczególne narzędzia są znane w praktyce biznesowej i co raz częściej wykorzystywane.

Innowacją naszego programu TCS jest koherencja wszystkich tych elementów i osadzenie go w realiach branży TSL.

 

Cel wdrożenia programu Transport Compliance System :

 

 • Skutecznie i samodzielnie działający system TCS tworzy kręgosłup prawny Twojej firmy. Ma on na celu kompleksową ochronę przedsiębiorstwa przed wszelkimi możliwymi naruszeniami obowiązujących przepisów, standardów i regulacji, których wystąpienie mogłoby narazić firmę na poważne konsekwencję finansowe, odpowiedzialność karną, czy nawet likwidację czy upadłość.

 

 • Transparentność, system identyfikowania i likwidowania nieprawidłowości wzbudza zaufanie nie tylko partnerów biznesowych, ale też organów administracji publicznej. Może mieć to znaczenie przy udziale w przetargach publicznych czy określaniu współczynnika określającego ryzyko wystąpienia naruszeń determinujące ilość i stopień szczegółowości kontroli w danym przedsiębiorstwie.

 

 • System TCS wzmacnia wizerunek firmy, co wpływa na atrakcyjność przedsiębiorstwa na rynku pracy.

 

 • Program TCS konwertuje przedsiębiorstwo zgodnie z międzynarodowymi standardami, wzmacniając tym samym jego pozycję konkurencyjną na rynku unijnym czy międzynarodowym. Mocne rodzime przedsiębiorstwa implikują wzrost gospodarczy, a to przekłada się ostatecznie na poziom życia i opieki socjalnej każdego z nas.

 

.