Zarządzanie firmą transportową

 

"Naszą misją jest Standaryzacja procesów biznesowych w transporcie"

 

Kompleksowy system rozwiązań dla transportu ma na celu wdrożenie i utrzymanie leganości procesów zarządczych i prawnych, które występują w różnym natężeniu w każdym przedsiębiorstwie transportowym czy spedycyjnym. 

 

Na standaryzację procesów biznesowych w transpocie drogowym składa się m.in.

 

 • prawidłowe tworzenie i zarządzanie ewidencją czasu pracy,
 • optymalizacja warunków zatrudnienia, 
 • wdrażanie zasad organizacji i dyscypliny pracy w przedsiębiorstwach,
 • szkolenia i warsztaty podnoszące świadomość i kwalifikację właścicieli firm, kadry zarządzającej i kierowców,
 • reprezentacja i ochrona prawna w postępowaniu administracyjnym czy sądowym przed organami państwowymi czy w sprawach o roszczenia pracownicze,

 

Zapewniamy :

 

 • mnimalizację ryzyka wystąpienia naruszeń i nieprawidłowości
 • wyeliminowanie kar grzywień 
 • ochronę prawna naszych Klientów przed organami państwowymi 
 • reprezentację Klientów przed sądami w sprawach o roszczenia pracownicze 
 • ochronę przed utratą uprawnień z licencji, zezwoleń czy certyfikatu kompetencji zawodowych
 • wzrost produktywności 
 • wzrost konkurencyjności swojego przedsiębiorstwa na arenie międzynarodowej 
 • minimalizację zakresu odpowiedzialności administracyjnej, wykroczeniowej czy karnej właścicieli firm transportowych i spedycyjnych, kierowców, osób zarządzających i innych podmiotów wykonujących przewóz drogowy lub inne czynności związane z takim przewozem

 

 

Tworzymy sprzyjające warunki dla prowadzonej działalności transportowej, które są niezbędne dla dalszych wzrostów i sukcesów w branży.                                         

 

   

 

Standaryzacja procesów biznesowych w transporcie to warunek konieczny aby utrzymać swoje przedsiębiorstwo na rynku, bezwględnie jeden z ważniejszych fundamentów, na którym budujemy przewagę konkurencyjną naszych Klientów.