Zarządzanie ryzykiem

 

"Sukces w biznesie zależy w dużym stopniu od tego czy zdołasz uniknąć błedów. umiejętność identyfikowania zagrożeń które je wywołują buduje ten sukces "

 

Celem procesu jest identyfikacja zagrożeń mogących się pojawić w danym przesiębiorstwie i ograniczanie potencjalnego wpływu zagrożeń na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

 

Przebieg procesu:

 

  • Rozpoznanie zagrożeń
  • Opis zagrożeń, źródła jego powstania i potencjalne oddziaływanie na przedsiębiorstwo
  • Rejestracja zagrożeń 
  • Ewaluacja zagrożeń
  • Plan działań zapobiegawczych
  • Monitoring statusów poszczególnych zagrożeń

 

Poziom ryzyka minitorujemy m.in. w oparciu o  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15.04.2010r, które wskazuje jakie firmy zostaną poddane kontroli.